7 điểm mấu chốt của phiên xét xử ông Igor Danchenko, nguồn tin chính cho hồ sơ chống cựu TT Trump