Cựu TT Trump phản ứng trước các phát hiện trong báo cáo của ông Durham: ‘Công chúng Mỹ đã bị lừa gạt’