8/10 người Mỹ thắt lưng buộc bụng để bù đắp lạm phát tăng vọt