Hoa Kỳ: Cựu Thống đốc Chris Christie nộp hồ sơ tranh cử tổng thống