900 triệu ca nhiễm COVID ở Trung Quốc — Đây có phải là dấu hiệu của ‘Đại Nhảy Vọt’ tiếp theo?