Adam Rippon: Thế vận hội Bắc Kinh giống như phần thưởng của IOC cho Trung Quốc vì hành vi xấu