Vận động viên Olympic từng bị bắt ở Bắc Kinh: ‘Hãy dời Thế vận hội 2022’