‘Al Qaeda đứng về phía chúng ta’: Cách nhóm Obama-Biden tiếp sức cho các mạng lưới khủng bố ở Syria