Phân tích chuyên sâu: Hành lang thương mại nối châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ đối lập với chương trình Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Hành lang kinh tế Ấn Độ-Trung Đông-Âu Châu sẽ giúp các nước vùng Vịnh phụ thuộc vào dầu mỏ đa dạng hóa nền kinh tế của mình.