Philippines: Núi lửa phun trào, cột khói cao đến 5,000 mét