Ấn Độ, Pháp, và UAE thành lập liên kết đối tác ba bên