Nhật Bản, Nam Hàn, Hoa Kỳ cam kết ‘đẩy lùi’ Trung Quốc cộng sản