Ảnh hưởng của tiền bạc đang leo thang và gây tổn hại trong nền chính trị Hoa Kỳ

Chi phí vận động tranh cử vào năm 2024 có thể sẽ vượt quá 17 tỷ USD, tăng 31.2% so với cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.