Florida trở thành tiểu bang đầu tiên cấm ‘thịt giả’

Thống đốc Ron DeSantis cho biết đạo luật này là một nỗ lực nhằm đẩy lùi kế hoạch của giới tinh hoa toàn cầu nhằm buộc thế giới tiêu thụ ‘thịt được nuôi cấy trong đĩa Petri hoặc côn trùng.’