Vương quốc Anh: Người đàn ông Việt Nam bị bắt trong cuộc truy quét những kẻ buôn lậu người