Arizona: Bà Kari Lake cập nhật thông tin bầu cử, cho biết ‘những người tố cáo đang bước ra’