Arizona: Bà Kari Lake phản hồi đồn đoán về việc quay lưng với ông Trump sau cuộc bầu cử giữa kỳ