Arizona: Quận Maricopa bắt đầu kiểm đếm phiếu bầu bằng tay khi còn nhiều lá phiếu chưa được giải quyết