Âu Châu đang có dấu hiệu suy thoái, người dân gặp khó khăn khi chi phí sinh hoạt ngày càng cao