Nhà ngoại giao Đức từng cười nhạo cựu TT Trump không bình luận về cảnh báo Đức phụ thuộc năng lượng của Nga