Bà Hillary Clinton tiết lộ sự lựa chọn tổng thống năm 2024 của mình