Bà Janet Yellen cảnh báo: Các nỗ lực phi dollar hóa sẽ tăng lên khi các quốc gia tìm kiếm các giải pháp thay thế đồng USD