Bà Nikki Haley cho biết có thể tranh cử tổng thống vào năm 2024 dù đã hứa không tranh cử nếu ông Trump tham gia