Cựu TT Trump phản ứng trước khả năng bà Haley, ông DeSantis, và các đối thủ khác ra tranh cử năm 2024