Bà Pelosi có kế hoạch sớm thúc đẩy dự luật ngân sách thông qua Hạ viện