Bà Pelosi: Quốc hội sắp đạt được thỏa thuận cho kế hoạch chi tiêu xã hội của Tổng thống Biden