Bá phu nhân khuyên chồng làm gì để bảo toàn tính mệnh của con trai?