Bà Yellen cảnh báo Hoa Kỳ có thể vỡ nợ trước ngày 01/06 nếu giới hạn nợ không được nâng lên