43 TNS Đảng Cộng Hòa nói không với việc tăng giới hạn nợ mà không cắt giảm chi tiêu đáng kể