Bà Yellen: Giảm một số thuế quan cho thương mại Mỹ-Trung trên nguyên tắc có đi có lại có thể giúp giảm lạm phát