Bắc Âu dọn dẹp sau lũ lụt, Nam Âu đối phó với cháy rừng