Bắc Kinh cấm các gia đình sử dụng khí đốt tự nhiên vì lý do an ninh cho lễ kỷ niệm thành lập Đảng