Bắc Kinh cập nhật danh sách các nguồn tin tức được phép chia sẻ trên Internet nhằm thắt chặt kiểm duyệt