Bắc Kinh có thể trở thành ‘chủ sở hữu kiêm người kiểm soát’ Quần đảo Solomon