Bắc Kinh đã kiểm soát một công ty chế tạo phi cơ không người lái của Ý