Bắc Kinh đối xử khác biệt giữa Tổng thống Pháp Macron và Chủ tịch Ủy ban Âu Châu von der Leyen