PHÂN TÍCH: Ngoại trưởng Đức bước qua lằn ranh đỏ của Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc

Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lấy sự bẽ mặt