Bắc Kinh hài lòng với chính sách nhập cư của chính phủ Tổng thống Biden

Chính sách nhập cư của Hoa Kỳ làm suy yếu an ninh quốc gia