Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng thông báo tìm người tại các địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19