Chủ tịch TP. Hà Nội: ‘Ổ dịch ở Bệnh viện K phức tạp hơn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương’