Bậc tài tử được triệu về Thiên Đình, trong điện Diêm Vương cảnh tỉnh thế nhân