BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Các cơ quan quản lý đề nghị có yêu cầu nghiêm khắc hơn về vốn ngân hàng khi ‘hồi kết Basel III’ tới gần