BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Các nhà lãnh đạo tại Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-ASEAN tăng cường mối quan hệ trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc

Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm lần này đánh dấu 50 năm quan hệ Nhật Bản-ASEAN: một đối trọng ‘tự do và cởi mở’ đối với mục tiêu của ĐCSTQ trong khu vực này.