Có phải Trung Quốc và Hoa Kỳ đều đang tiến gần tới khoảnh khắc Minsky của chính mình?

Việc hạ thấp rủi ro một cách giả tạo trong nền kinh tế có thể bóp méo hành vi đến mức thảm họa.