Hoàng tử Brunei Abdul Mateen kết hôn với vị hôn thê trong buổi lễ xa hoa kéo dài 10 ngày