BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Các nhà phân tích tài chính Hoa Kỳ đang khuyến nghị đầu tư gì trong thời kỳ suy thoái