Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất thêm 25 điểm căn bản, để ngỏ khả năng tạm dừng thắt chặt