PHÂN TÍCH: Địa ốc thương mại sẽ là thị trường tiếp theo sụp đổ?