BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: ‘Chính là Skynet’: Ngũ Giác Đài hình dung về các đội quân robot trong một thập niên tới

Nghiên cứu của Ngũ Giác Đài về một chiến trường do AI chiếm ưu thế đang trở thành hiện thực