BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Trung Quốc muốn các loại robot sát thủ đầu quân cho cuộc chiến tương lai